مقاله ساخت گلخانه های صنعتی

کارفرما: شرکت محیط سبز - وضعیت: با موفقیت انجام شد
توضیحات پروژه

در این پروژه نیاز به مقاله ای علمی در زمینه گلخانه های صنعتی تولید میوه گلخانه ای داریم

 متن مقاله نباید تکراری باشد و در گوگل کپی نداشته باشد 

 

۲ صفحه 

۶۰ خط کامل

 

 

بودجه پروژه
50,000 تومان تا 200,000 تومان
مهلت انجام
5 روز  
 

پیشنهادات ارسال شده
۱۶ روز ۷ ساعت قبل
100,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۷ روز ۶ ساعت قبل
100,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۷ روز ۱۸ ساعت قبل
150,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۰ روز ۵ ساعت قبل
200,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۳ روز ۸ ساعت قبل
150,000 تومان
در 3 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۵ روز ۱۷ ساعت قبل
200,000 تومان
در 3 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۶ روز قبل
200,000 تومان
در 4 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۶ روز ۱۰ ساعت قبل
120,000 تومان
در 5 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۷ روز ۶ ساعت قبل
150,000 تومان
در 5 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۷ روز ۹ ساعت قبل
100,000 تومان
در 3 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۷ روز ۱۱ ساعت قبل
200,000 تومان
در 5 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین


 
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است