پر کردن پرسشنامه

کارفرما: Zahta Anousha - وضعیت: منتظر پیشنهاد
توضیحات پروژه

برای انجام پژوهشی نیاز به ۱۵۰ نفرربرای پر کردن پرسشنانه دارم

بودجه پروژه
30,000 تومان تا 100,000 تومان
مهلت انجام
10 روز
مهارت های مورد نیاز
ویراستاری متون عمومی  
 

پیشنهادات ارسال شده
۵ روز ۹ ساعت قبل
50,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۹ روز ۹ ساعت قبل
50,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۹ روز ۱۲ ساعت قبل
35,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۱ روز ۵ ساعت قبل
50,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۲ روز ۹ ساعت قبل
50,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۵ روز ۲۰ ساعت قبل
60,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین


 
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است