پروژه آمار مالی

وضعیت: منقضی شده
توضیحات پروژه

سلام  
دو پروژه در نرم افزار ایویوز با موضوع مشخص، تئوری مشخص، دادههای آماری مشخص و داده های خام رو هم در اختیارتون خواهیم گذاشت و عملیات زیر بر روی آن انجام شود. (فایل نمونه هم ارسال خواهد شد)

الف- مدل تک معادله رگرسیونی با  انجام آزمونهای ایستایی(مانایی)،آزمون گرنجر(تصریح مدل ومتغیر های مزاحم و حذف متغیر مهم)،همخطی، واریانس ناهمسانی، خود همبستگی سریالی و  توضیح فنی لازم برای آنها

ب-پروژه پانل دیتا با آزمونهای پایایی داده ها،آزمون لیمر وآزمون هاسمن ونتایج کار وتوضیح فنی برای نتایج

2- خروجی های کامپیوتری برای هر دوپروژه ضمیمه شوند

بودجه پروژه
100,000 تومان تا 500,000 تومان
مهلت انجام
7 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است