>

پروژه طراحی نمودار sequences diagram

وضعیت: منقضی شده
توضیحات پروژه

 

توضیحات پروژه به زبان فارسی  انگلیسی در زیر ارائه شده 

The description of the project in Persian and English is presented below

 

یک نمودار دنباله‌ای از تخصیص افزودن مورد استفاده برنامه که در  HW2 و HW3 HW2 توضیح داده شده است، رسم کنید.

 

سناریو: 1. سیستم Employee جدید E1 را اضافه می کند.

 

2. ورودی int ID، موقعیت رشته، int telNum را وارد کنید.

 

3. تابع در صورت نامعتبر بودن پارامترها، استثنا را ایجاد می کند.

 

4. سیستم پروژه P1 را ایجاد می کند.

5. شناسه ورودی ورودی، عنوان رشته، تاریخ پایان رشته، Eployee E را وارد کنید

 

6. اگر پارامترهای نامعتبر یا کارمند تعداد پروژه نامعتبر داشته باشد، تابع استثنا می کند.

 

7. سیستم پروژه P1 را با استفاده از شناسه 8 خود حذف می کند.

توضیحات به زبان انگلیسی:

 

Draw a sequence diagram of the use case add assignment of the application described in  HW2 and HW3


HW2;

Scenario:

1. System adds new Employee E1

2. Enter input int ID, string position, int telNum

3. Function throws exception if invalid parameters

4. System creates project P1

5.Enter input int ID, string title, string dueDate, Employee E

6.Function throws exception if invalid parameters or employee has invalid number

of projects

7. System deletes project P1 using its ID

8. System deletes

Employee E1 using its ID

 

 

بودجه پروژه
100,000 تومان تا 200,000 تومان
مهلت انجام
1 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است
 
 

اشتراک گذاری