طراحی نرم افزار و برنامه

وضعیت: در حال انجام
توضیحات پروژه

یه نرم افزار باشه برای ثبت و کار ترجمه و کار ترجمه و بالعکس

بودجه پروژه
30,000 تومان تا 100,000 تومان
مهلت انجام
7 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است