طراحی سایت

وضعیت: منقضی شده
توضیحات پروژه

دقیفا مطابق عکس

به صورت دینامیک نوشته شود 

بعدا خودم بتوانم به سایت کم و زیاد کنم و پشتیبانی بعد از طراحی سایت وجود داشته باشد

فایل پیوست
بودجه پروژه
150,000 تومان تا 500,000 تومان
مهلت انجام
7 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است