>

ساخت فیلتر اینستاگرام

وضعیت: در حال انجام
توضیحات پروژه

ساخت فیلتر اینستاگرام برای یک برند لباس

با استفاده از SparkAr فیلتر مناسب برای یک برند لباس طراحی شود. 

توضیح فیلتر: یک کلاه با رنگای متفاوت

بودجه پروژه
30,000 تومان تا 100,000 تومان
مهلت انجام
7 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است