حذف پشت ضمینه عکس محصول

کارفرما: محمود خوش خو - وضعیت: منتظر پیشنهاد
توضیحات پروژه

ما حدود 500 عکس داریم که میخاییم پشت ضمینه اون ها حذف بشه و عکس محصول بصورت png دخیره بشه و اگر جایی لازم هست عکس ترمیم بشه

بودجه پروژه
1,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
مهلت انجام
30 روز  
 

پیشنهادات ارسال شده
۱ روز قبل
5,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱ روز ۲ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱ روز ۵ ساعت قبل
5,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱ روز ۱۸ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 20 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱ روز ۲۳ ساعت قبل
2,000,000 تومان
در 20 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲ روز ۳ ساعت قبل
2,500,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳ روز ۲۱ ساعت قبل
8,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۷ روز ۲۲ ساعت قبل
1,500,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۸ روز ۱ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۸ روز ۲۳ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۹ روز ۵ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۹ روز ۲۳ ساعت قبل
8,500,000 تومان
در 25 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۰ روز ۶ ساعت قبل
10,000,000 تومان
در 15 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۲ روز ۱۳ ساعت قبل
8,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۲ روز ۲۰ ساعت قبل
5,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۲ روز ۲۱ ساعت قبل
2,500,000 تومان
در 15 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۲ روز ۲۲ ساعت قبل
9,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۳ روز ۵ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۳ روز ۱۸ ساعت قبل
5,300,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۳ روز ۲۰ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۴ روز ۴ ساعت قبل
8,000,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۴ روز ۷ ساعت قبل
3,000,000 تومان
در 14 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۴ روز ۱۹ ساعت قبل
2,000,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۴ روز ۲۰ ساعت قبل
3,000,000 تومان
در 20 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۴ روز ۲۳ ساعت قبل
2,500,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۵ روز ۴ ساعت قبل
1,100,000 تومان
در 14 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۵ روز ۴ ساعت قبل
1,000,000 تومان
در 7 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین


 
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است