ترجمه پروژه انگلیسی

کارفرما: Mohana Rezaei - وضعیت: منتظر پیشنهاد
توضیحات پروژه

ترجمه پروژه انگلیسی

هر پروژه ۱ تا ۶ صفحه 

متن های عمومی 

انگلیسی یه فارسی

کیفیت مهم است دوستان

با صورت تایپی داده میشه نه دستنویس

۲ روز زمان تحویل هر پروژه

بودجه پروژه
100,000 تومان تا 500,000 تومان
مهلت انجام
2 روز
مهارت های مورد نیاز
ترجمه صدا و فیلم  
 

پیشنهادات ارسال شده
۱۷ ساعت قبل
200,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱ روز ۶ ساعت قبل
150,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۵ روز ۲۰ ساعت قبل
120,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۶ روز ۶ ساعت قبل
100,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۰ روز ۶ ساعت قبل
500,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۱ روز ۸ ساعت قبل
150,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۸ روز ۴ ساعت قبل
150,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۸ روز ۸ ساعت قبل
100,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۰ روز ۱۶ ساعت قبل
150,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۰ روز ۱۷ ساعت قبل
200,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۱ روز ۳ ساعت قبل
350,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۲ روز ۱۸ ساعت قبل
450,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۳ روز ۷ ساعت قبل
400,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۳ روز ۹ ساعت قبل
500,000 تومان
در 2 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین


 
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است