ترجمه متن انگلیسی به فارسی

کارفرما: M. Programmer - وضعیت: منتظر پیشنهاد
توضیحات پروژه

 

متن در مورد فناوری های جدید در حوزه اینترنت اشیا هست

متن به صورت pdf به شما تحویل داده میشه

 

بودجه پروژه
100,000 تومان تا 500,000 تومان
مهلت انجام
12 روز
مهارت های مورد نیاز
ترجمه متون عمومی ترجمه متون IT  
 

پیشنهادات ارسال شده
۱۳ روز ۱۳ ساعت قبل
200,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۶ روز ۲۳ ساعت قبل
170,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۰ روز ۱۷ ساعت قبل
250,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۰ روز ۲۰ ساعت قبل
200,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۱ روز ۱۳ ساعت قبل
150,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۴ روز ۱۷ ساعت قبل
250,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۵ روز قبل
200,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۵ روز ۱۶ ساعت قبل
100,000 تومان
در 10 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳۶ روز ۲ ساعت قبل
100,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۴۰ روز ۲۲ ساعت قبل
500,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۴۱ روز ۲ ساعت قبل
300,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۴۳ روز ۲۱ ساعت قبل
150,000 تومان
در 1 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۴۵ روز ۱۲ ساعت قبل
100,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۴۹ روز ۱۸ ساعت قبل
200,000 تومان
در 7 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۵۳ روز ۲۳ ساعت قبل
200,000 تومان
در 5 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۵۴ روز ۱۰ ساعت قبل
150,000 تومان
در 12 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۵۵ روز ۱۷ ساعت قبل
200,000 تومان
در 1 روز
درخواست 250,000 تومان مبلغ تضمین
۵۶ روز ۱۹ ساعت قبل
500,000 تومان
در 12 روز
درخواست 400,000 تومان مبلغ تضمین
۵۷ روز ۲۱ ساعت قبل
100,000 تومان
در 10 روز
درخواست 10,000 تومان مبلغ تضمین
۵۸ روز ۲۱ ساعت قبل
500,000 تومان
در 10 روز
درخواست 200,000 تومان مبلغ تضمین
۶۱ روز ۱۵ ساعت قبل
200,000 تومان
در 12 روز
درخواست 50,000 تومان مبلغ تضمین
۶۳ روز ۵ ساعت قبل
130,000 تومان
در 12 روز
درخواست 1 تومان مبلغ تضمین
۶۳ روز ۱۷ ساعت قبل
300,000 تومان
در 1 روز
درخواست 60,000 تومان مبلغ تضمین
۶۴ روز قبل
200,000 تومان
در 1 روز
درخواست 100,000 تومان مبلغ تضمین


 
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است