>

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

وضعیت: منقضی شده
توضیحات پروژه

سلام. یک متن تخصصی رشته صنایع (30 صفحه) دارم میخوام انگلیسی بشه. لطفا قیمت بر حسب کلمه اعلام شود و نیز جهت بررسی کیفیت کار لطفا این بخش متن ترجمه شود

 

پس از پیاده سازی دو مدل همتای استوار مشخص گردید که از معایب مدل  مدل بن-تال و نمیروسکی آن است که این مدل همبستگی را در میان همه بازده محصولات مختلف نادیده می گیرد. در شرایط عدم قطعیت کامل، توزیع غیر یکنواختی را برای بازده محصولات را در نظر گرفته می گیرد. لذا آزمون های اماری انجام شده نشان داده است که مدل بن-تال و نمیروسکی ریسک بیشتری را نسبت به مدل برتسیماس و سیم ارائه می کند. همچنین از آنجایی که هدف مدل بهینه سازی همزمان ریسک و بازدهی می باشد و نیز سطح اطمینان در مدل های همتای استوار قابل تنظیم می باشد، لذا خروجی نهایی مرز کارای سرمایه گذاری تحت سطح اطمینان های مختلف خواهد بود که تحلیل های انجام شده در این تحقیق به تصمیم گیرندگان کمک می کند در بین مجموعه راه حل های ممکن، مناسب ترین آن را با توجه به شرایط خود انتخاب کنند.

جهت توسعه این تحقیق پیشنهاد می شود عدم قطعیت در بازدهی محصولات به صورت خاکستری و نیز فازی در نظر گرفته شده و با بهره گیری از تئوری خاکستری و تئوری فازی، جواب بهینه مسئله بهینه سازی سبد سهام تعیین شود و نتیجه آن با رویکرد بهینه سازی استوار مورد مقایسه قرار گیرد.

بودجه پروژه
60,000 تومان تا 150,000 تومان
مهلت انجام
7 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است