>

برنامه نویسی با متلب یا پایتون

وضعیت: با موفقیت انجام شد
توضیحات پروژه

انجام clustering روی داده های رویترز با استفاده از تجزیه nmf.

.

سایز ماتریس اول بزرگ است. شما می توانید با استفاده از ماتریس دوم ماتریسی تشکیل دهید که مربوط به ۲۰ دسته اول باشد و از هر دسته ۱۵ درصد مدارک را انتخاب کنید تا سایز ماتریس کاهش یابد. سپس برای ماتریسی که با سایز کمتر ساخته اید با k=۲۰ الگوریتم NMF را پیاده سازی کنید و ببینید از هر دسته چند درصد درست تشخیص داده شد است. می تونید Purity خوشه بندی خود را نیز به دست آورید

بودجه پروژه
500,000 تومان تا 2,000,000 تومان
مهلت انجام
3 روز  
  
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است
 
 

اشتراک گذاری