ادمین اینستاگرام

کارفرما: زهرا سرکار - وضعیت: منتظر پیشنهاد
توضیحات پروژه

برای راه اندازه پیچ اینستاگرام نیاز به یک ادمین و طراح داریم 

 

بودجه پروژه
100,000 تومان تا 500,000 تومان
مهلت انجام
30 روز
مهارت های مورد نیاز
دستیار مجازی اطلاعات مدیریتی مشاور  
 

پیشنهادات ارسال شده
۱۶ ساعت قبل
300,000 تومان
در 15 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲۳ ساعت قبل
500,000 تومان
در 20 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲ روز قبل
150,000 تومان
در 20 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۲ روز ۲ ساعت قبل
300,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۳ روز ۶ ساعت قبل
100,000 تومان
در 20 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۵ روز ۹ ساعت قبل
100,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۶ روز ۷ ساعت قبل
190,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۸ روز ۲ ساعت قبل
200,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۹ روز ۱۲ ساعت قبل
250,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۰ روز ۱۲ ساعت قبل
400,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۵ روز ۷ ساعت قبل
400,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۶ روز ۳ ساعت قبل
300,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین
۱۸ روز ۵ ساعت قبل
400,000 تومان
در 30 روز
درخواست 0 تومان مبلغ تضمین


 
   
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سايت برای سایت و شرکت do it محفوظ است