موضوع کاری

ویژگی ها
نوع حساب


status آخرین فریلنسرهای آنلاین
Nader Iranfar
گفتگو
مؤلف و ویراستار متون علمی و ...
اعظم  علی صادقی
گفتگو
طراح و گرافیست، توسعه دهنده...
Mammareza mousavi
گفتگو
مترجم، front-end developer، گوینده و...
 سمیه  علیمحمدی
معمولی
مترجم
18 پژوه انجام شده
 
سمیه شریفی
معمولی
تحقیق و تایپ، ساخت پاورپوین...
10 پژوه انجام شده
 
ا. سوهانی
معمولی
گرافیست
9 پژوه انجام شده
نمونه کار
7 نمونه کار
سید محمد موسوی
معمولی
انجام طراحی سایت و فروشگاه +...
11 پژوه انجام شده
نمونه کار
5 نمونه کار
پالیز گرافیک
معمولی
طراح و گرافیست
12 پژوه انجام شده
 
نسیم حسین زاده
معمولی
ترجمه. طراحی. مشاوره. تامین ...
8 پژوه انجام شده
 
س. احمدی زاده
معمولی
گرافیست و توسعه دهنده وب
11 پژوه انجام شده
نمونه کار
4 نمونه کار
ح. فصیحی
معمولی
ایده پرداز - طراحی - مشاوره ک...
7 پژوه انجام شده
 
محسن باقری
معمولی
گرافیست ، طراح و توسعه دهند...
8 پژوه انجام شده
 
اعظم  علی صادقی
معمولی
طراح و گرافیست، توسعه دهنده...
3 پژوه انجام شده
نمونه کار
3 نمونه کار