25 حرفه با بالاترین میزان درآمد و فرصت شغلی در ایالات متحده

دغدغه انتخاب کار، به مدرسه و دانشگاه بر می گردد و این که افراد مشتاقند بفهمند کدام مسیر شغلی را طی کنند.


برای مشخص شدن این موضوع، وب سایت Glassdoor میلیون ها نظر کارمندان حوزه های کاری مختلف ایالات متحده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا 25 فرصت شغلی را که دارای امتیاز بالا، تقاضای زیاد و ارزش درآمدی بالایی دارند را مشخص نماید.

 

در کمال تعجب، مدیران مالیاتی با امتیاز 4.1، متوسط دستمزد 112 هزار دلار و 4803 فرصت شغلی در بالاترین رده برترین رتبه شغلی قرار دارند


چندین نقش مالی، از جمله مدیر حسابداری و مدیر حسابرسی دارای رتبه بندی قوی ترین فرصت های شغلی همراه با حقوق عالی و جایگاه آزاد هستند. از طرفی تعجب آور نیست اینکه بهترین مشاغل با بهترین فرصت های شغلی مربوطه به فناوری، امور مالی و بهداشت و درمان است.

 

مدیر پرستاری دارای رتبه ای بالا و فرصت شغلی مناسب در میان 25 شغل برتر می باشد


اگر به فکر برنامه ریزی برای یک کار جدید و یا تغییر شغل خود هستید، در ادامه 25 کار با بیشترین فرصت شغلی را معرفی خواهیم کرد :
* امتیاز فرصت شغلی از 1.0 (ضعیف ترین) امتیاز تا 5.0 (بیشترین امتیاز) می باشد.

 

مدیر مالیات
امتیاز فرصت های شغلی : 4.1
متوسط حقوق پایه : 112,021 دلار
فرصت شغلی : 4,803

 

کارشناس فروش
امتیاز فرصت های شغلی : 4.1
متوسط حقوق پایه : 81,721 دلار
فرصت شغلی : 3,193

 

طراح محصول
امتیاز فرصت های شغلی : 4.1
متوسط حقوق پایه : 102,054 دلار
فرصت شغلی : 2,045

 

مدیر استراتژی
امتیاز فرصت های شغلی : 4.0
متوسط حقوق پایه : 142,328 دلار
فرصت شغلی : 3,131

 

مدیریت منابع انسانی
امتیاز فرصت های شغلی : 4.0
متوسط حقوق پایه : 84,700 دلار
فرصت شغلی : 4,351

 

مدیر حسابرسی
امتیاز فرصت های شغلی : 4.0
متوسط حقوق پایه : 102,521 دلار
فرصت شغلی : 3,050

 

متخصص داده
امتیاز فرصت های شغلی : 3.9
متوسط حقوق پایه : 110,160 دلار
فرصت شغلی : 6,789

 

مدیر توسعه تجارت
امتیاز فرصت های شغلی : 3.9
متوسط حقوق پایه : 80,341 دلار
فرصت شغلی : 6,982

 

توسعه دهنده جاوا
امتیاز فرصت های شغلی : 3.9
متوسط حقوق پایه : 82,087 دلار
فرصت شغلی : 9,367

 

مدیر بازاریابی
امتیاز فرصت های شغلی : 3.9
متوسط حقوق پایه : 83,513  دلار
فرصت شغلی : 8,194

 

مدیر بازاریابی محصول
امتیاز فرصت های شغلی : 3.9
متوسط حقوق پایه : 121,780 دلار
فرصت شغلی : 2,319

 

توسعه دهنده موبایل
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه : 94,555 دلار
فرصت شغلی : 2,097

 

توسعه عملیات DevOps
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه : 107,619 دلار
فرصت شغلی : 5,505

 

مدیر ارتباطات
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه : 80,199 دلار
فرصت شغلی : 2,434

 

مدیر حسابداری
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه :  86,862 دلار
فرصت شغلی : 3,784

 

مهندس داده
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه : 101,527 دلار
فرصت شغلی : 5,489

 

اسکرام مستر
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه : 97,771 دلار
فرصت شغلی : 2,580

 

دندانپزشک
امتیاز فرصت های شغلی : 3.8
متوسط حقوق پایه : 140,298 دلار
فرصت شغلی : 3,339

 

دستیار پزشک
امتیاز فرصت های شغلی : 3.7
متوسط حقوق پایه : 107,356 دلار
فرصت شغلی : 10,061

 

مدیر تولید
امتیاز فرصت های شغلی : 3.7
متوسط حقوق پایه : 117,113 دلار
فرصت شغلی : 12,865

 

مدیر انطباق و سنجش
امتیاز فرصت های شغلی : 3.7
متوسط حقوق پایه :  96,580 دلار
فرصت شغلی : 3,030

 

مدیر پرستاری
امتیاز فرصت های شغلی : 3.7
متوسط حقوق پایه : 85,181 دلار
فرصت شغلی :  14,755

 

کارشناس راه حل سازمانی
امتیاز فرصت های شغلی : 3.7
متوسط حقوق پایه :  130,595 دلار
فرصت شغلی : 7,850

 

مدیر کیفیت
امتیاز فرصت های شغلی : 3.7
متوسط حقوق پایه : 91,660 دلار
فرصت شغلی : 2,010

 

مهندسی توسعه نرم افزار
امتیاز فرصت های شغلی : 3.6
متوسط حقوق پایه : 117,250 دلار
فرصت شغلی : 9,659

 

تگ ها: